Identitetspolitikens hot mot yttrandefriheten

Respons 23 juni 2022.

Yttrandefriheten sitter trångt hävdar Sakine Madon i sin viktiga och välargumenterade bok. En central orsak till detta är identitetspolitiken, som gett upphov till en rad nya inskränkningar. Dess företrädare strävar efter att tysta dem som inte tillhör rätt sort. Antirasismen har därmed blivit en egen form av rasism.

Böcker