”Ideologiska personer lider ofta av ideologifobi”

Dagens samhälle 21 augusti 2015.

”Att ifrågasätta är inte att vara fobisk”, skriver Stig-Björn Ljunggren i Dagens samhälle. Krönikan avhandlar debatten om Hanna Gadbans bok ”Min Jihad. Jakten på liberal islam”.

Böcker