Inger Enkvist: Staten måste hantera pengarna bättre

Svenska Dagbladet 31 Mars 2022.

Vi måste inte bara stärka försvaret av Sveriges territorium, utan också av skattebetalarnas pengar. Frågan får en speciell belysning om man läser Hanne Kjöllers ”Handbok för fifflare” från 2021. Där talar hon om ”statens ekonomiska lättsinne”.

Böcker