Interpellation till sjukvårdsministern om att utreda dödshjälp

”Enligt min mening borde en bred parlamentarisk utredning tillsättas för att på djupet analysera om enskilda människors vilja att dö något i förtid vid svåra lidanden nära livets slut, och under sträng kontroll, borde kunna respekteras.”

Böcker