Intervju med Lawrence M. Krauss

Lawrence M. Krauss intervjuas i The Atlantic om hans bok Ett universum ur ingenting.

Böcker