Är gud nödvändig för moralen?

En debatt om huruvida moralen förutsätter guds existens. Med filosoferna Shelly Kagan och William Lane Craig.