Islamiska Staten recenseras i Aftonbladet

Aftonbladet 22 april 2015.

”En av hennes största poänger är nämligen att Islamiska statens främsta mål är att grunda en nation. En modern, fungerande nation, som kan driva in skatt, vaccinera mot polio och bygga socialkontor. Visserligen en diktaturstat framtvingad med folkmord – men ändå. ”

Böcker