Islamister inte skäl nog för att förkasta religionen

Svenska Dagbladet.

Såväl muslimska företrädare som islamkritiska debattörer sprider en onyanserad bild av islam och dess utövare. Religionsvetaren Eli Göndör försöker råda bot på det hela. I boken ”I guds namn. Om våld och politik i islam” beskriver religionsvetaren Eli Göndör hur islamiska föreningar – vissa med koppling till Muslimska brödraskapet – gör anspråk på att representera alla muslimer, trots att de har förhållandevis få medlemmar. Strategin är att försöka visa att alla med islamisk tillhörighet delar grundläggande värderingar och intressen.

Läs intervjun med Eli Göndör i Svenska Dagbladet.

Böcker