Iwan Bolin-priset 2021 till Anna Schytt

Iwan Bolin-priset 2021 tilldelas redaktör Anna Schytt för framstående insatser för att kommunicera forskningens resultat och metod och därmed stimulera allmänhetens intresse för vetenskap och vetenskapens innehåll.

Anna Schytt är vetenskapsjournalist och sedan ett tjugotal år tillbaka redaktionschef för SVT:s ”Vetenskapens värld”, ett program som med sin höga kvalitet har stor betydelse för kunskapsnivån hos många svenskar. Anna Schytt har populariserat forskningsresultat inom skilda områden, inte minst i sitt eget ämne geovetenskap, bl a genom boken Med känsla för is (2018) om den första internationella forskningsexpeditionen till Antarktis. Anna Schytts insatser har haft stor betydelse för folkbildningsarbetet i dag. Sedan 2004 är hon hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Iwan Bolin-priset utdelas vart tredje år. Prissumman är 75 000 kronor. Iwan Bolin (1886 – 1962) var en framstående forskningskommunikatör och Stockholms Arbetareinstitutsförenings sekreterare under många år.

 

Böcker