”Jag anklagar Putin – och Nato”

helagotland.se 18 juni 2022.

Mikael Mellqvist: ”Jag anklagar Putin – och Nato”. Mikael Mellqvist anklagar såväl Putin som Nato. Natoövning tillsammans med försvarets …

Böcker