”Jag skulle försöka ta Putin åt sidan”

Vi 28 Februari 2022.

Hade konflikten i Ukraina kunnat undvikas – eller är diplomatin chanslös när en auktoritär ledare redan på förhand tycks ha bestämt sig för invasion? Jan Eliasson och Martin Kragh ger en inblick i diplomatins möjligheter och begränsningar.

Böcker