Jesus, vilken röra!

Aftonbladet 2013-12-18.

I Tvivlarens guide till Nya Testamentet undersöker historikern Lennart Lundmark kristendomens källtexter, ur ett mycket religionsskeptiskt perspektiv.

Böcker