Johan Heltne vill skildra en gråzon: “Så ser livet ut”

Kult Magasin 29 september 2022.

“Det finns inget kontroversiellt i att säga att Biskops-Arnö är en homogent politiserad miljö”, skriver Johan Heltne i sin essäbok Sympati för djävulen. Han liknar undervisningen på Sveriges mest omtalade – och oftast benämnda bästa – skrivskola vid Livets ord: en liknande rädsla för att uttrycka sig, tystnad, brist på känslor, fokus på det svåra istället för skönhet och glädje. Han upplever ett utanförskap i textsamtalen och känner sig förlöjligad av läraren. Han får sin text ignorerad innehållsmässigt men moraliskt kritiserad.

Böcker