Judehatets väg genom historien – och in i vår tid

Svenska Dagbladet 25 januari 2021.

”I två nya böcker behandlas de långa linjerna i antisemitismens historia, men också ett givet ögonblick i historien då en svensk diplomat fick kunskap om vad som försiggick i nazisternas förintelseläger. Kaj Schueler berömmer de båda böckernas författare som folkbildare.”

Hatet mot judarna recenseras i SvD.

Böcker