Känd statsvetare rannsakar sig  själv

Filter 5 september 2022.

Fukuyamas nya bok Missnöjets tid är en uppgörelse med hur fel han hade, men erbjuder också en väg framåt genom att gå igenom hur de hot som liberalismen ställs inför kan mötas. Enligt The Guardians recensent har Fukuyama övergett sin nykonservativa övertygelse för att istället bitvis argumentera som en skandinavisk social-demo-krat i denna »tunna, eleganta bok«.

Böcker