Kära Sverige – du har blivit ett apartheidland

”Vårt land har gradvis förvandlats från ett av världens mest jämlika – till ett apartheidliknande samhälle.

Har splittringen av Sverige gått så långt att den inte längre går att vända? skriver Kurdo Baksi och Mats Ögren Wanger på nationaldagen.”

Böcker