Kirurg på 1300-talet

Hur var det att vara kirurg och läkare på 1300-talet, då läkekonsten var en salig blandning av astronomi, botanik, religion och gammal folktro. I Vetandets värld intervjuas Torgny Svenberg om nyutgivna Ardernes Practica, en medicinhistorisk skattkista.

Böcker