Kjell Asplund: Forskningsfusk ledde till att klorokin mot Covid-19 övergavs

News voice 29 oktober 2021.

”BOKRECENSION. Forskningsfusket blev särskilt känt i Sverige i samband med Macchiarini-skandalen, men det är långt ifrån det enda fallet. Kjell Asplund är en svensk läkare som var generaldirektör för Socialstyrelsen 2004–2008. Han skriver i sin bok att ett grovt forskningsfusk ledde till att klorokin mot Covid-19 övergavs, ett läkemedel som kunde har räddat miljontals liv under covidkrisen.”

Böcker