Klassklyftor förstör inte Sverige – tesen spricker

Svenska Dagbladet 26 juli 2022.

Den bärande tesen i ”Apartheid Sverige” är att vårt land gått från ett i det närmaste paradisiskt tillstånd av jämlikhet till att bli en ”apartheidstat”, präglad av våld och otrygghet. Det hela blir förutsägbart och föga upplysande, skriver Ann Heberlein.

Böcker