Konst och neurovetenskapens begränsningar

Vad är konst? Vad säger konst om människans natur? Har det nya vetenskapliga fältet ”neuroestetik” lyckats producera några resultat eller famlar vetenskapen i blindo på detta område? Alva Noë diskuterar konst och neurovetenskap i ett inlägg på New York Times blogg.