Kort om Humanism recenseras i bloggen Tankspritt

Tankspritt Blogg 4 februari 2012.

Steven Law ger starka argument för att vårt samvetes röst, dvs. vår moral, är en rent evolutionär produkt; det sätt att leva och förhålla sig till sina medmänniskor som varit fördelaktigt för oss har blivit vår moral, helt enkelt.

Böcker