Krauss: filosofi hör inte hemma i modern fysik

Philosophy bites back: Lawrence Krauss möter filosoferna Angie Hobbs och Mary Midgley i en spännande debatt om vetenskap vs filosofi, iscensatt av The Institute of Art and Ideas, Australien.