Krisrapport från forskningsfronten

Läkartidningen 4 november 2020.

”Journalisten Hanne Kjöller har skrivit en läsvärd bok om den kris som forskning världen över länge befunnit sig i. Den bygger på intervjuer med forskare, på artiklar i vetenskapliga tidskrifter och på utredningar från myndigheter (som SCB, SBU, UKÄ). Ett starkt fokus ligger på »praktiknära forskning« dit klinisk forskning hör.”

Recension av Kris i forskningsfrågan i Läkartidningen.

Böcker