Krönika: Några få förutsåg hotet mot Ukraina

Provinstidningen 12 maj 2022.

 

Lennart Widing har läst Martin Kraghs Det fallna imperiet: ”Kragh visar hur den ryska eliten ständigt letat möjligheter att återupprätta Rysslands status och betydelse, som ett imperium. Slutet på Sovjet ser Putin som nittonhundratalets största geopolitiska katastrof.”

Böcker