Kultur är till sin natur färgblind

Nya Wermlands-Tidningen 31 januari 2022.

På Aftonbladets kultursida publicerades nyligen (25/1) en text av Nioosha Shams som hade rubriken ”Med vit, okunnig blick på rasifierades verk”. Shams beklagade sig över att hon gått igenom Svensk bokhandels årliga katalog och av 135 debutanter endast funnit 17 personer som hon kallar ickevita.

Böcker