Kultursektorn behöver inte mindre styrning, utan rätt sorts styrning

Dagens Nyheter 21 februari 2022.

”Kulturen är det område där politikerna ofta inskärper vikten av armlängds avstånd. Men hur lång ska en arm egentligen vara för att inte leda till fullkomlig passivitet? undrar Qaisar Mahmood.”

Böcker