Kunskapen om hedersvåld större men inte tillräcklig

Tolv år efter att Fadime Sahindal hedersmördades finns större kunskap om hedersvåld, men fortfarande återstår mycket att göra. Artikel i Göteborgs Posten om Fadimedagarna i Göteborg, där en av deltagarna var Lars Åberg, författare till Heder och samvete.