Lär publiken att medierna inte speglar verkligheten

Dagens Nyheter 2020-01-18.

Medierna speglar inte verkligheten – snarare är medierna verkligheten. Samtidigt som journalisterna har stenhårda krav att hålla publikens intresse uppe. Men medierna ska varken skön- eller svartmålas. I stället bör publiken rustas så att den lär sig att hantera det alltmer svåröverskådliga medieflödet, skriver Staffan Dopping och Stig-Björn Ljunggren.

Böcker