Lära från Lärda Podcast – Bengt Brülde gästar

Lära från Lärda 7 mars 2022.

Boken heter “Rättvisa” och gäst är författaren Bengt Brülde. Det klassiska rättvisetänkandet handlade till stor del om det rättvisa samhället. Under det gångna seklet har rättvisefrågornas område utvidgats, från formella till informella normer och strukturer, från jämlikhet till jämställdhet och från nationella till globala perspektiv. I programmet pratar vi bl.a. om rättvisans olika perspektiv och angreppssätt. Vi pratar om hur politisk åskådning påverkar synen på vad som är rättvist. Och vi pratar vilka rättvisefrågor som är mest aktuella i nutid och framtid. Lyssna och få en kortversion av boken!

Böcker