Lars Vilks konst lever faktiskt ännu

Norrbottenskuriren 14 oktober 2022.

Konstnären Lars Vilks dog till följd av sin konst. Men den lever åtminstone kvar och fortsätter att sätta ljus på konstvärldens hyckleri.

Böcker