Lars Vilks och Yasin ekar i Meidell-debatten

Aftonbladet 2 december 2022.

Ska man bedöma ett konstverk för vad det är eller vad det gör? Är det verket i sig eller dess effekter som ska värderas? Kan man alls göra en sådan uppdelning?

Böcker