Lawrence Krauss: Astrobiologi talar INTE för att gud finns

I den här New Yorker essän ger Laurence Krauss svar på tal till den frekvent delade Wall Street Journal-artikel där Eric Metaxas hävdar att modern vetenskap allt mer stödjer en kreationistisk världsbild.

Böcker