Lawrence Krauss försvarar naturvetenskap i The New Yorker

I sin senaste essä belyser Lawrence Krauss bland annat farhågorna med amerikanska politikers och lärares undflyende ställningstagande i debatten om evolutionslärans plats på skolschemat.

Kollegan Richard Dawkins hyllade Krauss på Twitter och skrev:

”Mirabile dictu: Lawrence Krauss succeeds in getting the New Yorker to publish a pro-science anti-religion piece.”