”Svenska poliser tvingas tiga” ledare SvD

Svenska Dagbladet 8 februari 2016.

Läsningen av En svensk tiger – vittnesmål från poliser som vågar ryta ifrån av Hanne Kjöller, till vardags ledarskribent på DN, ger en skrämmande inblick i hur polisorganisationen kan fungera. ”Varenda ett av fallen är ett eget Uppdrag Granskning”, säger Hanne Kjöller när jag ringer henne och ber henne berätta om boken. Det är lätt att hålla med henne.

Polisen präglas av en tystnadskultur där lojalitet innebär att man är lojal med sina chefer, inte mot uppdraget, allmänheten eller brottsoffer, skriver Kjöller. En repressaliekultur där de som protesterar mot missförhållanden bestraffas för att statuera exempel. Lyd eller lid. Meddelarfriheten tycks bara existera i högtidstalen, menar Kjöller.

Böcker