Ledare om fördelen med GMO

Dagens Nyheter 27 juli 2015.

”Att arbeta med någon ny och miljösmart växtsort för odling i Sverige är meningslöst. Dels eftersom försöksfälten vandaliseras av grupper som kallar sig själva för miljöaktivister. Dels eftersom gentekniskt framtagna grödor i praktiken aldrig godkänns för odling av EU:s medlemsländer. Och processen fram till ett nej kostar en förmögenhet. I ”Bortom GMO” går författarna pedagogiskt igenom galenskaperna.”

Böcker