Ledare: Skattepengar slösas bort på dålig forskning

Lära från lärda.

Boken heter “Kris i forskningsfrågan – Eller vad fan får vi för pengarna?“” och gäst är författaren Hanne Kjöller.

Pengarna som går till svensk forskning har ökat stadigt de senaste decennierna (sammanlagt 155 miljarder för 2017). Men trots ökade investeringar så pekar mätningar på att svensk forskning (med kvantitativa mått) presterar sämre än jämförbara länder. Det har också visat sig att det publiceras en hel del dåliga (t.o.m. felaktiga) studier och att vissa studier är rena repetitioner av tidigare (d.v.s. helt onödiga). Så även om svensk forskning in sin helhet leder till viktiga upptäckter och resultat, så tycks det finnas en hel del “smuts i systemet”.

I programmet pratar vi bl.a. om varför det förekommer onödig och ibland felaktig forskning. Vi pratar om incitamenten som gör att kvantitet belönas snarare än kvalitet. Och vi pratar om vad som kan göras för att öka och säkra kvaliteten på svensk forskning. Lyssna och få en kortversion av boken!

Böcker