Lena Anderson om Peter Singers Det liv du kan rädda

Fokus 15 maj 2009.

Lena Anderson har läst Det liv du kan rädda