Lika stor skörd, bättre för miljön med ekologiskt lanbruk

Västerbottens kuriren 21 november 2014.

Förutsättningarna för ekologiskt lantbruk beskrivs i allt för negativa termer. Det största forskningsprojektet som genomförts i Sverige visar att ekologiskt jordbruk inte alls skulle medföra betydligt lägre skördar, utan tvärtom bidra till ett miljömässigt bättre jordbruk. Även för jordbruk med djurhållning överväger fördelarna.
Det skriver Simon Jonsson och Staffan Landström, f d forskare vid SLU i Umeå.

Böcker