Lindring för lidande

Sydsvenska Dagbladet 28 september 2015.

”Nils Uddenbergs medicinhistoria är ett inspirerat verk besjälat av sin upphovsmans pedagogiska vilja att följa människan genom hälsa och sjukdom över årtusendena. Med ett livligt, aldrig fackmannamässigt språk visar han hur försök att bemästra sjukdom alltid har följt människan.”

Böcker