Människa • Maskin • Schack

Författaren och matematikprofessorn Olle Häggström skriver insiktsfullt om likheter och skillnader mellan människors och maskiners sätt att spela Schack.