Mårten Arndtzén skriver ett starkt försvarstal för den öppna konsten

Dagens Nyheter 17 oktober 2022.

Det kräver mod att ändra ståndpunkt. Mårten Arndtzéns tillhörde Lars Vilks kritiker, men när Moderna museet inte ville köpa in Vilks rondellhund ändrade han uppfattning. Dan Jönssons läser ett skarpt försvarstal för den öppna konsten.

Böcker