Martin Kragh: En mänsklig parentes i Kremls maktmaskineri

Svenska Dagbladet 2 september 2022.

Glasnost och perestrojka – Michail Gorbatjovs två viktigaste reforminitiativ – handlade inte om att avskaffa kommunismen utan om att göra den mer funktionsduglig. Hans viktigaste beslut förblir de som aldrig fattades, och som ledde till att Sovjets upplösning blev relativt oblodig.

Böcker