Michael Specter: Farorna med vetenskapsförnekare

Michael Specter är jouranlist på The New Yorker, och talar om ogrundad skepsis mot vetenskaplig evidens, och vilka risker det för med sig.