Min yttrandefrihet – ditt barbari!

ETC 14 juni 2022.

”Ju mer engagemang för dårarnas yttrandefrihet, desto större ansvar att också diskutera det politiska innehåll som förmedlas genom den”, skriver Ulf Dernvik som läst Sakine Madons bok om yttrandefriheten och följt Paludans framfart genom Sverige.

Böcker