Moderna Museet förtjänar inte Lars Vilks rondellhund

Rak höger med Ivar Arpi 7 oktober 2022.

Det har gått ett år sedan Lars Vilks dog. I dagarna utkommer Mårten Arndtzén med en bok om hans konstnärskap, om konstvärldens bemötande och hur honnörsordet inkludering begränsar konstens öppenhet.

Böcker