Mottagandet av Heltnes Biskops Arnö-kritik får mig att tänka på min brf-styrelse

Arbetet 16 februari 2022.

Mattias Björkas har läst Johan Heltnes bok Sympati för djävulen där författaren bland annat upplever en ideologisk och auktoritär hållning på författarskolan Biskops Arnö. Han ser likheter i mottagandet av boken med att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening.

Böcker