Myten om den manliga vetenskapen och den kvinnliga vardagskunskapen

”Idén om den logiske mannen och den empatiska kvinnan är speciellt olycklig med
tanke på jämställdhetssträvandena inom ett särskilt område: utbildningsvärlden. Den undergräver försöken att intressera fler flickor för ämnen som fysik, matte och teknik,och därmed även strävan att minska mansdominansen i dessa ämnen vid universitet och högskolor.”

Böcker