Nära döden, långt från Gud

SvD 9 april 2014.

Dystert och uppgivet, men också trotsigt, briljant och nyfiket funderar ateisten Christopher Hitchens över döden som idé och konkret verklighet.

Böcker