Nära döden, långt från Gud

Dystert och uppgivet, men också trotsigt, briljant och nyfiket funderar ateisten Christopher Hitchens över döden som idé och konkret verklighet. Eva Johansson recenserar Att dö i SvD.

Böcker