Nick Bostrom talar om mänskligheten

Nick Bostrom är forskningschef på Future of Humanity Institute vid Oxfords universitet. Han har utsetts till en av världens mest inflytelserika tänkare av tidskriften Foreign Policy och forskar på frågor i tillämpad etik.